Fotografia: Montse Catalán


Presentació Comitès Programa Inscripció Secretaria

CONGRÉS INTERNACIONAL MERCÈ RODOREDA
Barcelona, 1- 4 octubre 2008

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) és una de les figures més populars i universals de la narrativa catalana contemporània. Amb motiu de la commemoració del centenari del seu naixement, la Fundació Mercè Rodoreda (IEC) i la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al Ministerio de Cultura, organitzen aquest congrés amb la finalitat de promoure la trobada d'especialistes i d'estudiosos de tot el món.


Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) es una de las figuras más populares i universales de la narrativa catalana contemporánea. Con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, la Fundació Mercè Rodoreda (IEC) y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al Ministerio de Cultura, organizan este congreso con la finalidad de promover el encuentro de especialistas y de estudiosos de todo el mundo.


Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) is one of the most popular and universal figures of contemporary Catalan narrative. Because of the commemoration of the centenary of her birth, Fundació Mercè Rodoreda and the Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), assigned to the Ministerio de Cultura, organise this congress with the objective of promote the meeting of specialists and experts from around the world.

Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620
Fax +34 932 701 180